a

Заштитник грађана је утврдио да се у окружним затворима и казнено поправним заводима, Управе за извршење кривичних санкција Министарства правде врши лекарски преглед лица лишених слободе у присуству немедицинског особља и када то не захтева здравствени  радник, чиме је повређено право на тајност података о здравственом стању