a

Комисија за акредитацију и проверу квалитета и Национални савет за високо образовање начинили су пропуст у раду, јер у правичном поступку и примереним роковима нису одлучили о захтеву Факултета сценских и примењених уметности ''Академија лепих уметности'' за акредитацију те установе, утврдио је Заштитник грађана