a

Министарство омладине и спорта је пропустило да притужиоца обавести о исходу поновног поступка и достави Решење, чиме му је две године било ускраћено право на покретање управног спора, утврдио је Заштитник грађана