a

Општинска управа Градске општине Вождовац  није поступала по правоснажним и коначним одлукама чиме је повређено право притужиоца на мирно уживање својине, а Секретаријат за послове легализације Градске управе Града Београда је пропустио да на благовремен и ефикасан начин реши поднете захтеве за легализацију,  утврдио је Заштитник грађана