a

По упису грађана у матичну књигу рођених, Градска управа Врања ниje сагласно закону доставилa извод из матичне књиге надлежном органу ради одређивања јединственог матичног броја грађана, утврдио је Заштитник грађана


panel flajer