a

Заштитник грађана утврдио да у раду Окружног затвора у Лесковцу, Управe за извршење кривичних санкција Министарствa правде, постоји неправилност која се огледа у повреди права осуђених на смештај