a

У раду Окружног затвора у Новом Саду, Управe за извршење кривичних санкција Министарствa правде, постоји неправилност која се огледа у повреди права лица лишених слободе на смештај, утврдио је Заштитник грађана