a

Заштитник грађана утврдио да је Војнообавештајна агенција при оцењивању рада и премештају свог припадника, начинила пропусте у поштовању прописаних процедура за оцењивање, објективности при утврђивању чињеница, поступка прикупљања  података о раду,  као и примени утврђених чињеница на права и обавезе свог припадника