a

У раду Казнено - поправног завода Пожаревац - Забела, Управе за извршење кривичних санкција Министарства правде, постоји недостатак који се огледа у повреди права на здравствену заштиту лица лишених слободе смештеним у VII павиљону