a

Multithumb found errors on this page:

Unsupported image type images/stories/policisjka uprava nis.bmp image/x-ms-bmp
Unsupported image type images/stories/policisjka uprava nis.bmp image/x-ms-bmp

policisjka uprava nis.bmpПолицијска управа Ниш пропустила је да благовремено и ефикасно реагује по пријему пријава за насиље над дететом, обавести орган старатељства и предузме мере превенције школског насиља и малолетничке делинквенције, утврдио је Заштитник грађана