a

Заштитник грађана утврдио да Пореска управа и Републички фонд за здравствено осигурање не располажу потпуном и сврсисходном службеном, односно, матичном евиденцијом, што грађанима ускраћује право да код ових државних органа добију информацију о износу појединачно обрачунатих и уплаћених доприноса од стране послодавца, као и да међусобно не размењују службене податке везане за доприносе.