a

Градска управа Града Београда, Секретаријат за управу - Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Савски венац повредила је право припадника националне мањине да оствари упис личног имена у матичну књигу и на језику и писму националне мањине којој припада, а које је гарантовано позитивним правним прописима,  утврдио је Заштитник грађана