a

sjenica.jpgИмена органа која врше јавна овлашћења, назив јединице локалне самоуправе, називи насељених места, тргова и улица као и други топоними у општини Сјеница нису исписани и на језику бошњачке националне мањине, сагласно одредбама Закона о службеној употреби језика и писама, утврдио је Заштитник грађана