a

Општина Пријепоље није обезбедила да имена органа која врше јавна овлашћења, назив јединице локалне самоуправе, називи насељених места, тргова и улица као и други топоними буду исписани и на језику бошњачке националне мањине, сагласно одредбама Закона о службеној употреби језика и писама, утврдио је Заштитник грађана.