a

Заштитник грађана утврдио да је Министарство просвете и науке начинило пропуст у раду на штету Уставом зајамченог права грађана да добију одговор на поднету представку