a

Заштитник грађана  утврдио да Министарство просвете и науке није поступало у складу са начелима добре управе у поступку вођеног пред Републичком дирекцијом за имовину РС, а који с односи на уређивања имовинско-правног статуса објекта Музичке школе „Стеван Мокрањац“ у Неготину