a

Заштитник грађана утврдио да је Школска управа Јагодина поступила супротно уставном начелу одвојености цркве од државе и праву детета на слободу мисли, савести и вероисповести, као и  праву детета на квалитетно образовање и безбедност