a

Центaр за социјални рад Уб и Градски центар за социјални рад Београд нису предузели правовремене и ефикасне мере у циљу обезбеђивања одржавања личних односа детета са мајком, чиме је повређено право детета на одржавање квалитетних и редовних личних односа са родитељем са којим не живи.