a

Извештај тима Националног превентивног механизма, кога су чинили представници Заштитника грађана и удружења Београдски центар за људска права, о посети Полицијској станици Параћин обављеној 13. марта 2012. године садржи препоруке мера за отклањање уочених недостатака у раду, а који се односе на забрану тортуре и других облика сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака и унапређење положаја лица лишених слободе.