a

 Градски центар за социјални рад је због неправовременог уступања случаја проузроковао одлагање извршења судске одлуке и тиме повредио право детета на одржавање личних односа са родитељем са којим не живи