a

b_300_0_16777215_00_images_stories_img_despotovac.jpegИзвештај о посети Полицијској станици Деспотовац коју је 13. марта 2012. године обавио тим Националног превентивног механизма, садржи препоруку мера за отклањање уочених недостатака у раду, а који се односе на забрану тортуре и других облика сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака и унапређење положаја лица лишених слободе