a

Градска управа Крушевац, у непримерено дугом временском периоду, странкама у поступку није доставила решење другостепеног органа, нити је у извршењу решења спровела управни поступак, утврдио је Заштитник грађана