a

Заштитник грађана утврдио да је Агенција за привредне регистре, Регистар привредних субјеката, са вишегодишњим закашњењем доставила притужиљи закључак о одбачају регистрационе пријаве и тиме прекршила њено право на ефикасан рад органа јавне власти.