a

b_300_0_16777215_00_images_stories_ps_svilajnac.jpegИзвештај тима Националног превентивног механизма о посети Полицијској станици Свилајнац од 13. марта 2012. године садржи  препоруке мера за отклањање уочених недостатака у раду, а који се односе на забрану тортуре и других облика сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака и унапређење положаја лица лишених слободе.