a

У Извештају тима Националног превентивног механизма о посети Полицијској станици Нова Црња препоручене су мере за отклањање уочених недостатака у раду, забране тортуре и других облика сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака, као и унапређење положаја лица лишених слободе.