a

Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, Сектор тржишне инспекције, није обавестило грађанина о резултатима поступања по пријави, што је проузроковало кршење права грађанина на заштиту од ћутања администрације