a

Општина Коцељева, месна заједница Доње Црниљево и ЈКП „Прогрес“ из Коцељеве су приликом одлучивања о  реконструкцији месног водовода поступали нетранспарентно, арбитрерно и незаконито