a

Град Крушевац и месна заједница Бела Вода у Крушевцу су приликом одлучивања о обавезама грађана у финансирању завршетка месног водовода повредили Уставом загарантовани принцип равноправности грађана, закон и начела добре управе