a

Multithumb found errors on this page:

Unsupported image type images/stories/mljimp.bmp image/bmp
Unsupported image type images/stories/mljimp.bmp image/bmp
mljimp.bmpПериод за спровођење Акционог плана, који је усвојен у оквиру Стратегије за унапређивање положаја Рома је истекао, те је стога неопходно да се усвоји акциони план за наредни период како би се обезбедило спровођење циљева и мера Стратегије, каже се у Мишљењу са препоруком Заштитника грађана које је упућено Министарству за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу