a

Заштитник грађана утврдио да Министарство културе, информисања и информационог друштва није обезбедило услове за заштиту културног идентитета припадницима албанске, бошњачке, бугарске и ромске националне мањине