a

Заштитник грађана утврдио да Управа за грађанска стања и опште послове Града Ниша није благовремено одговорила на захтеве грађана, што је за последицу имало неоправдано дуго чекање на добијање уверења о држављанству.