a

 Министарство унутрашњих послова није предузело све неопходне мере како би одлука у поступку по захтеву грађанина за утврђивање држављанства била донета у разумном и прописаном року,  утврдио је Заштитник грађана