a

Републички фонд за здравствено осигурање крши право детета на здравствено осигурање и заштиту када одбија да овери здравствене књижице деци за чије чланове породица послодавци не уплаћују обавезно здравствено осигурање, утврдио је Заштитник грађана