a

Градски центар за социјални рад није предузео правовремене и ефикасне мере ради обезбеђивања квалитетног и редовног одржавања личних односа детета и мајке чиме је повређено право детета на одржавање квалитетних и редовних личних односа са родитељем са којим не живи