a

Министарство рада и социјалне политике није благовремено предузело све потребне радње како би сходно закону извршило пресуду Управног суда, чиме је притужиљи ускраћено право да предузима одговарајуће правне радње и иницира правне поступке, утврдио је Заштитник грађана