a

Multithumb found errors on this page:

Unsupported image type images/stories/osi.bmp image/bmp
Unsupported image type images/stories/osi.bmp image/bmp

osi.bmpМинистарство за рад и социјалну политику пропустило је да припреми за усвајање три акциона плана, за  период од 2007. до 2013. године, чиме је отежано и успорено остваривање права особа са инвалидитетом и унапређењe њиховог положаја