a

Министарство за рад и социјалну политику пропустило је да припреми за усвајање три акциона плана, за  период од 2007. до 2013. године, чиме је отежано и успорено остваривање права особа са инвалидитетом и унапређењe њиховог положаја