a

У Извештају тима Националног превентивног механизма Полицијској станици Књажевац садржане су две препоруке мера које се односе на забрану тортуре и других облика сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака и унапређење положаја лица лишених слободе.