a

Заштитник грађана препоручио Републичком геодетском заводу да обезбеди техничке услове службама за катастар ради издавања преписа листа непокретности из базе података катастра непокретности и на језицима и писмима тих националних мањина