a

Министарство просвете и науке учинило је пропуст у раду тако што решавајући по захтевима притужитеља није донело управни акт, већ је одлучивало у форми обавештења,  утврдио је Заштитник грађана.