a

Неправилним поступањем Републичког геодетског завода проузрокована је повреда принципа добре управе и права већег броја грађана Републике Србије, који су неосновано уплатили средства уз захтев за добијање докумената потребних за поступак пред Агенцијом за реституцију