a

Заштитник грађана утврдио да је Градска управа за урбанизам и стамбено-комуналне послове Града Лесковца тек након две и по године од подношења захтева грађанина предузела процесне радње у поступку