a

Заштитник грађана је утврдио да Општинска управа општине Аранђеловац није предузела мере ради разрешења правне ситуације у којој постоје два управна акта са супротним правним дејством, чиме је довела у питање могућност и сврсисходност спровођења административног извршења једног од њих