a

Заштитник грађана је утврдио да је Oсновна школа „Сремски фронт“ из Шида начинила пропусте у заштити права детета и ученика од сваког облика насиља, злостављања и занемаривања