a

Надлежне градске управе града Лесковца нису испуниле обавезу сарадње са Заштитником грађана, јер су пропустиле да одговоре на акте и ургенције овог органа, нису му доставиле тражене информације и податке којима располажу, а који су од значаја за поступке које Заштитник грађана води.