a

Општина Сурдулица начинила је пропуст у раду, јер једној ромској породици  није обезбедила одговарајући нужни смештај на територији општине Сурдулица, након њиховог расељавања из неформалног насеља поред „Белвила“.