a

У Препоруци Заштитника грађана,који .до упућивања Препоруке, није добио тражено прецизно објашњење од  органа Градске управе Лесковца нити му је достављена писана документација, Заштитник подсећа Градску управу Лесковца  да органи управе увек делују у оквиру и на основу Устава, закона и других прописа и да су органи јавне власти и јавни службеници дужни да грађанима, на њихов захтев дају информације о поступку који се код њих води, да им пруже информације о правним радњама које треба да предузму у циљу остваривања својих права.