a

Заштитник грађана  у  образложењу препоруке закључује да су изнети проблеми са каналом „Бара“ вишеструки и да се односе како на начин извођења радова на проширењу канала у насељу Бобиште, тако и на начин експропријације околних непокретности и утврђивања њихове накнаде, а ради функционисања канала.