a

Министарство правде није исплатило грађанину износ утврђен одлуком Комисије за накнаду штете Министарства, а на име претрпљене нематеријалне штете због повреде права на суђење у разумном року, нити је испунило своју обавезу сарадње са Заштитником грађана