a

Заштитник грађана утврдио да је Министарство просвете, науке и технолошког развоја није одговорило на поднету представку чланова Савета родитеља Основне школе „Краљ Петар Први“ у Београду и тиме прекршило Уставом зајемчено право грађана на добијање одговора на представке, притужбе или захтеве