a

У извештају тима Националног превентивног механизма о посети Полицијској управи Бор садржане су препоруке мера за отклањање уочених недостатака у раду, које се односе на забрану тортуре и других облика сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака и унапређење положаја лица лишених слободе